Perioada 1800-1885 este perioada de prosperitate a comunei Boiţa, perioadă în care boicenii au pus prima piatră la temelia şcolii şi bisericii, dovedind interes pentru iluminarea şi cultivarea minţilor străbunilor.

În perioada 1830-1834 se ridică o frumoasă şcoală de piatră alcătuită din două săli şi un antreu, aceasta putând găzdui un număr de 75 de elevi. În sat fiind mult mai mulţi copii dornici să înveţe carte, iar spaţiul construit s-a dovedit insuficient, s-a hotărât construirea unui nou local mai mare şi mai încăpător.Boiţa - Şcoala veche - judeţul Sibiu

Mitropolitul Andrei Şaguna a avut o contribuţie importantă la ridicarea noii şcoli, consultându-se cu conducătorii comunei din acea perioadă, adunând donaţiile necesare pentru construirea şcolii.

Şcoala construită în anul 1869 în centrul satului se compunea din 7 săli de clasă, arhitectură păstrată până în zilele noastre. Ulterior s-au anexat două corpuri de clădire care aveau ca destinaţie, unul atelier şcolar, iar celălalt locuinţă pentru dascălii satului. Aceste corpuri au devenit ulterior spaţii pentru activităţi didactice.

În 1936 se construieşte o grădiniţă, care se află vis-a–vis de şcoală, grădiniţă care funcţionează şi în prezent, în urma unor lucrări de extindere şi modernizare.