Descarcă fişierele de prezentare a Simpozionului:

  European Puzzle - Simpozion Dăneasa (45,0 KiB, 479 hits)

  Simpozion Tălmaciu (1,9 MiB, 632 hits)

Director Balint Aspazica
Prof. lb. engleză Vlada Elena Daniela
Şcoala cu clasele I-VIII Boiţa

Proiectul intitulat “European Puzzle”este un proiect de parteneriat şcolar internaţional finanţat din fonduri europene cu sprijinul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.Şcoala noastră a primit finantare de 24000 Euro, în urma depunerii unui formular de candidatură împreună cu ceilalţi parteneri. Avem în acest proiect parteneri precum Polonia, Slovenia, Cehia, Ungaria, Bulgaria, Grecia, Portugalia, Letonia. Şcoala din Letonia este coordonatorul acestui proiect.

Scopul proiectului este de a cunoaşte mostenirea culturală tradiţională a fiecărei ţări, promovarea multiculturalismului, toleranţei şi respectului pentru alte culturi , sprijinirea elevilor pentru a dobândi competenţele şi abilităţile necesare dezvoltării personale pentru integrare profesională şi cetăţenie activă la nivel european.

Obiective specifice proiectului:

  • Dezvoltarea competenţelor lingvistice ale elevilor
  • Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi de utilizare a tehnologiei IT
  • Lărgirea orizontului de cunoaştere al elevilor
  • Participarea activă a elevilor la păstrarea tradiţiilor şi valorilor culturale
  • Creşterea motivaţiei elevilor pentru îmbogăţirea culturii şi dezvoltarea personală
  • Schimburi de experienţă între cadre didactice pentru îmbunătăţirea abordărilor pedagogice şi a managementului şcolar
  • Formarea la elevi a unui comportament civic adecvat

În perioada derulării proiectului elevii şi cadrele didactice vor desfăşura diferite activităţi care vor fi integrate in fiecare scoală parteneră în activităţile didactice cât şi în cele extraşcolare astfel încât procesul de învăţare să devină mai atractiv, creativ şi inovator, să consolidăm prin schimburile dintre şcoli dimensiunea europeană a formării cadrelor didactice şi managementului şcolar.

Proiectul se va derula pe parcursul a doi ani şcolari, perioadă in care va avea loc câte o activitate in fiecare şcoală.

În primul an de proiect vom avea activităţi in Polonia, Slovenia, Grecia, Portugalia, Letonia. În al doilea an de proiect se vor desfăşura activităţi în Bulgaria, Ungaria, Cehia şi România.

Activităţilor pe care le vom desfăşura sunt:
Polonia : Prezentarea ţărilor, şcolilor şi a sistemului educaţional (12-16 octombrie 2009)
Slovenia : Sărbători şi mâncare tradiţională (10-15 iauarie 2010)
Grecia : Dansuri tradiţionale (19-23aprilie 2010)
Portugalia : Jocuri tradiţionale (5-10 iunie 2010)
Letonia : Meserii tradiţionale (16-20 august 2010)
Ungaria : Confecţionarea de păpuşi în costume tradiţionale (octombrie2010)
Bulgaria : Arhitectura tradiţională, schimburi şi evaluare de materiale şi activităţi (ianuarie 2011)
Cehia : Tradiţii în şcoală (martie 2011)
România : Festival de folclor .Incheierea proiectului (mai 2011)

Prima vizită în cadrul acestui proiect a avut loc in perioada 11-16 octombrie 2009 in Polonia. Au participat directorul şi coordonatorul de proiect prof. Balint Aspazica, doamna inv. Mohanu Corina şi domnişoara prof. Vlada Daniela. Tema activităţii a fost prezentarea tărilor, a regiunilor şi a sistemului educaţional din tările partenere. A fost o experienţă deosebită pentru noi, am vizitat o scoală modernă, in care colaborarea între cadre didactice, cadre didactice-autorităţi locale şi cadre didactice- părinţi era evidentă. Am beneficiat de o primire călduroasă din partea gazdelor, am vizionat spectacolele pregătite in cinstea noastră, expoziţia de produse şi meşteşuguri tradiţionale, am vizitat şcoala şi câteva din atracţiile turistice ale regiunii. Fiecare şcoală parteneră a prezentat un CD in cadrul temei , pentru a ne cunoaşte partenerii si am stabilit vizitele pentru acest an.

În perioada 11-15 ianuarie 2010 s-a desfăşurat cea de-a doua activitate din cadrul proiectului, gazdă fiind Osnovna Sola I din Oraşul Murska Sobota- Slovenia. Tema activităţii a fost „Sărbători şi mâncare tradiţională”. Această activitate a constituit un bun prilej de a cunoaşte cele mai importante sărbători naţionale, tradiţionale, religioase şi câte puţin din bucătăria tradiţională a fiecărei ţări.

Echipa fiecărei şcoli a evidenţiat specificul naţional, punând în valoare tradiţiile şi obiceiurile prin prezentările care s-au făcut. Am avut parte de asemenea de o primire călduroasă, de un program diversificat şi interesant care ne-a încântat pe deplin. Am vizitat şcoala, oraşul şi împrejurimile, am asistat la activităţi didactice, s-au gătit şi prezentat felurile de mâncare ale fiecărei echipe. Echipa şcolii noastre compusă din director Balint Aspazica, profesor Vlada Daniela şi învăţătoare Văsioiu Mariana s-a bucurat de un real succes atât la prezentarea sărbătorilor româneşti cât şi a mâncării tradiţionale, felul de mâncare prezentat fiind sarmale cu smântână şi mămăligă.

Ne-am îmbogăţit experienţa didactică asistând la lecţii de muzică, geografie, limba engleză. Am constatat că munca dascălilor din şcoala menţionată este o plăcere, având la dispoziţie toate resursele necesare desfăşurării procesului instructiv-educativ, regulile şi disciplina şcolară sunt respectate de toţi cei care lucrează şi învaţă în şcoala respectivă, iar sprijinul comunităţii este substanţial pentru asigurarea calităţii întregului proces instructiv-educativ.

În perioada 19-23 aprilie am avut onoarea şi privilegiul să vizităm o ţară cu o mitologie şi o istorie fascinantă. Încă de la început am fost uimiţi de ,, ploaia de stele’’ pe care am văzut-o din avion. Erau luminile oraşului. Ulterior am vizitat o hidrocentrală care era principalul furnizor de electricitate al Greciei. Am vizitat Atena şi principalele obiective turistice ale acesteia. Totul era impresionant, am făcut o incursiune în istoria şi mitologia Greciei, poposind pe îndelete asupra informaţiilor pe care le ştiam numai din cărţi. După acest scurt popas istoric şi mitologic am vizitat şcoala care ne era gazdă. Am fost impresionaţi de ospitalitatea şi căldura gazdelor noastre care ne-au întâmpinat cu emoţie. Este o şcoală relativ mică, dar foarte bine dotată: aveau un centru de documentare foarte bine pus la punct, pe lângă altă tehnologia modernă.

După deschiderea programului şcolii gazde am asistat la ore şi am furat din patosul şi mişcările profesioniste ale unor dansatori care au încercat să ne înveţe câteva dansuri specifice zonei lor.
În cadrul acestui proiect fiecare partener contribuie la construirea unui puzzle european, care să reflecte moştenirea culturală tradiţională a fiecărui partener, astfel încât elevii să cunoască valorile culturale tradiţionale europene, să participe la promovarea acestora ca viitori cetăţeni europeni. La colegiul din Lepenou- Grecia s-au desfăşurat activităţi de prezentare a unor dansuri tradiţionale. Au participat la această activitate cinci cadre didactice şi trei elevi din scoala noastră care au prezentat dansurile noastre tradiţionale. Ne-am bucurat de aplauze şi aprecieri din partea tuturor participanţilor,un aspect impresionant fiind faptul că elevii au dansat alături de cadrele didactice în portul tradiţional românesc. Partenerii noştri au fost foarte impresionaţi de tradiţia şi obiceiurile noastre, apreciind că nu avem nevoie de mai multă publicitate fiind convinşi că trebuie să vină în România.

Suntem onoraţi că am realizat implementar acest proiect in care dorim să punem în evidenţă specificul naţional, motivând în acelaşi timp elevii pentru cunoaşterea şi promovarea culturii naţionale şi europene.