„Reducerea abandonului școlar” în Școala Gimnazială „Ion
Albescu” Boița din județul Sibiu, parte a Programului Național pentru Reducerea Abandonului școlar

Începând cu data de 1 februarie 2023 vor demara activitățile pedagogice și de sprijin – cursuri remediale de limba română, matematică, științe, TIC în fiecare săptămână alternativ.

O săptămână matematică, TIC și biologie și o săptămână limba română, fizică și chimie. Cursurile sunt susținute de profesori de specialitate de la ciclul gimnazial (4 cadre  didactice) pentru un număr de 27 de elevi, aflați în grupul țintă al proiectului, cu risc de părăsire timpurie a școlii (PTS).

Cu aceeași dată – 1 februarie 2023 debutează și orele de consiliere psihologică pentru elevi și de consiliere parentală pentru părinții acestora. Avem încredere ca toate aceste eforturi se vor materializa în creșterea tuturor indicatorilor de performanță de la examenele de Evaluare Națională.

Director,
Prof. Popescu Doru Augustin