ŞCOALA ORGANIZATOARE: ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION ALBESCU „

         ADRESA: Str. TRAIAN, Nr. 78

         Tel/fax.0269556002; 

          e-mail: scoalaboita@yahoo.com

 

SCOP:

 

Dezvoltarea si promovarea talentului artistic al elevilor, valorificarea tezaurului folcloric din diverse   zone si transmiterea acestuia generațiilor viitoare prin implicarea elevilor in  viața culturală a comunității, cultivarea valorilor culturale și spirituale care ne definesc.

OBIECTIVE:

 • Promovarea iniţiativelor individuale şi de grup în derularea unor activităţi extraşcolare;
 • Implicarea elevilor în promovarea practicilor cultural – artistice din satul românesc;
 • Descoperirea de noi talente în domeniul interpretării;
 • Păstrarea şi valorificarea costumului tradiţional românesc şi a tradiţiilor strămoşeşti
 • Motivarea elevilor şi a cadrelor didactice pentru desfăşurarea de activităţi şcolare şi extraşcolare  care cultivă talentul, aptitudinile şi înclinaţiile elevilor pentru promovarea traditiilor populare si folclorului autentic.

GRUPUL ŢINTĂ:

Elevi ai claselor I-XII, din şcolile participante.

 

LOCUL DESFĂŞURĂRII:

 

Căminul Cultural din localitatea Boita, judeţul Sibiu. 

DATA DESFĂŞURĂRII: 

DUMINICA  23 APRILIE 2023

 

PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE:

 

 • 11.30 – 12.00 – Primirea invitatilor
 • 12.00 – 12.30 – Sedinta tehnica de lucru 
 • 12.30 – 13.00 – Parada portului popular;
 • 13.00 – 18.00 – Desfasurarea festivalului
 • 18.00 – 18.30 – Înmânarea diplomelor;
 • 19.00 – Închiderea festivalului.

 

      Înscrierea la festivalul concurs  se va face prin completarea fişei de înscriere ataşată acestui regulament şi         expedierea acesteia pe adresa de e-mail a şcolii până la data de 7 aprilie 2023.

     Festivalul se desfăşoară pe următoarele secţiuni:

 • Solişti vocali
 • Grup vocal
 • Formaţii de dansuri
 • Formaţii instrumentale

 

  Premierea elevilor se va face pe fiecare sectiune in parte.

Persoane de contact:

 

Director prof. Popescu Doru Augustin, tel.0729140908;

Consilier educativ prof. Balint Aspazica, tel. 0744936042

                             

            

Relaţii suplimentare la secretariatul şcolii, tel. 0269556002.

 

                                                                        

 

VĂ  AŞTEPTĂM  CU  DRAG!!!