Corpul profesoral este alcătuit din: 

Personal didactic de conducere:
– director

Cadre didactice: 
– 3 educatoare titulare;
– 4 învăţătoare titulare;
– 10 profesori, din care 4 titulari şi 6 suplinitori.

Personal didactic auxiliar:
– secretar;
– administrator financiar.

Personal nedidactic:
– două îngrijitoare;
– un muncitor întreţinere.

Activitatea în şcoală se desfăşoară într-un singur schimb:
– între orele 8–12, învăţământul preşcolar şi primar;
– între orele 8–14, învăţământul gimnazial.