Proiectul European Puzzle face parte din baza de date EST a Comisiei Europene.

Director Balint Aspazica
Prof. lb. engleză Vlada Elena Daniela
Şcoala cu clasele I-VIII Boiţa

Proiectul intitulat “European Puzzle”este un proiect de parteneriat şcolar internaţional finanţat din fonduri europene cu sprijinul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

Şcoala noastră a primit finantare de 24000 Euro, în urma depunerii unui formular de candidatură împreună cu ceilalţi parteneri. Avem în acest proiect parteneri precum Polonia, Slovenia, Cehia, Ungaria, Bulgaria, Grecia, Portugalia, Letonia.

Şcoala din Letonia este coordonatorul acestui proiect.

Scopul proiectului este de a cunoaşte mostenirea culturală tradiţională a fiecărei ţări, promovarea multiculturalismului, toleranţei şi respectului pentru alte culturi, sprijinirea elevilor pentru a dobândi competenţele şi abilităţile necesare dezvoltării personale pentru integrare profesională şi cetăţenie activă la nivel european.

Obiective specifice proiectului:

  • Dezvoltarea competenţelor lingvistice ale elevilor
  • Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi de utilizare a tehnologiei IT
  • Lărgirea orizontului de cunoaştere al elevilor
  • Participarea activă a elevilor la păstrarea tradiţiilor şi valorilor culturale
  • Creşterea motivaţiei elevilor pentru îmbogăţirea culturii şi dezvoltarea personală
  • Schimburi de experienţă între cadre didactice pentru îmbunătăţirea abordărilor pedagogice şi a managementului şcolar
  • Formarea la elevi a unui comportament civic adecvat

În perioada derulării proiectului elevii şi cadrele didactice vor desfăşura diferite activităţi care vor fi integrate in fiecare şcoală parteneră în activităţile didactice cât şi în cele extraşcolare astfel încât procesul de învăţare să devină mai atractiv, creativ şi inovator, să consolidăm prin schimburile dintre şcoli dimensiunea europeană a formării cadrelor didactice şi managementului şcolar.

Proiectul se va derula pe parcursul a doi ani şcolari, perioadă in care va avea loc câte o activitate in fiecare şcoală.

În primul an de proiect vom avea activităţi in PoloniaSloveniaGreciaPortugaliaLetonia.

În al doilea an de proiect se vor desfăşura activităţi în BulgariaUngariaCehia şi România.

Activităţilor pe care le vom desfăşura in acest proiect sunt următoarele:

Pentru detalii descarcă de aici documentul complet al proiectului în format .ppt

Etapele proiectului

Polonia  
Prezentarea ţărilor, şcolilor şi a sistemului educaţional
(12-16 octombrie 2009)
Slovenia
Sărbători şi mâncare tradiţională
(10-15 iauarie 2010)
Grecia
Dansuri tradiţionale
(19-23aprilie 2010)
Portugalia
Jocuri tradiţionale
(5-10 iunie 2010)
Letonia
Meserii tradiţionale
(16-20 august 2010)
Ungaria
Confecţionarea de păpuşi în costume tradiţionale
(octombrie 2010)
Bulgaria
Arhitectura tradiţională, schimburi şi evaluare de materiale şi activităţi
(ianuarie 2011)
Cehia
Tradiţii în şcoală
(martie 2011)
România
Festival de folclor. Incheierea proiectului.
(mai 2011)

 

Diseminare
Simpozion
Album Foto