Şcola Boiţa - judeţul Sibiu - CarnavalCarnavalul este o perioadă de sărbătoare înainte de postul Paştelui.

Se caracterizează prin faptul că oamenii se costumează în bufoni, prinţi, prinţese, animale şi plante. Prin aceste costumaţii se încerca alungarea vrăjitoriilor şi a demonilor iernii.

Prin acest proiect am încercat să îmbinăm utilul cu plăcutul şi să-i determinăm pe elevi să conştientizeze importanţa acestor ritualuri. Am încercat să-i determinăm pe elevi să caute informaţii despre această sărbătoare şi să-şi creeze propria imagine a acesteia. Este o sărbătoare a lipsei cărnii, deci a începerii postului. Elevii au îmbinat cercetarea minuţioasă cu punerea în practică a unor obiceiuri şi tradiţii legate de această sărbătoare, creîndu-şi propriul univers şi propria imagine.

Echipa proiectului:Şcola Boiţa - judeţul Sibiu - Carnaval

– elevii clasei a VIII-a;
– profesorii: Ochea Ionica, Vlada Daniela Elena.

Scopul proiectului

Elevii au avut o perioadă de timp în care s-au putut informa despre această sărbătoare, despre rolul ei în lume şi în tradiţia creştină.Au căutat atât date ştiinţifice cât şi practice pe care le-au adaptat proprilor nevoi, cerinţe. Scopul poetului este de a le deschide gustul pentru informare, cercetare şi personalizare a unor informaţii şi obiceiuri.

Obiectivele proiectului:

– sensibilizarea elevilor faţă de această sărbătoare;
– îmbogăţirea sistemului de cunoştiinţe cu informaţii legate de această sărbătoare prin folosirea pluridisciplinarităţii;
– stimularea iniţiativei personale a elevilor;
– dezvoltarea trăsăturilor pozitive de caracter.

Şcola Boiţa - judeţul Sibiu - Carnaval

Durata proiectului:

Proiectul s-a desfăşurat în ziua de 19.02.2010, pe parcursul a două ore.

Descrierea proiectului

Acest proiect a vizat pe lângă obiectivele descrise anterior şi relaţionarea elevilor. Au învăţat să comunice eficient, să se cunoască mai bine, să lucreze în echipă în afara activităţilor instructiv-educative. A fost un proiect care a pus în valoare iniţiativa elevilor şi creativitatea acestora.