PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL INTERJUDEŢEAN

COORDONATORI:
Director, Balint Aspazica – Şcoala cu cl. I-VIII Boiţa
Consilier educativ, Hanea Nicolae – Şcoala cu cl. I-VIII Boiţa 

Unităţi participante: 
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII BOIŢA- JUD. SIBIU
ŞCOALA CU CLASELE I-VIII BLÂNDEŞTI- JUD. BOTOŞANI 

Scop: 
Proiectul « Împreună învăţăm, descoperim, comunicăm » a pornit de la idea că elevii au nevoie să se cunoască, să comunice cu alti elevi pentru a invăţa din cultura, tradiţiile şi activităţile celorlalţi, să analizeze asemănările şi deosebirile intre judeţe, să realizeze că este important să lucrăm impreună pentru a ne îmbogăţi cunoştinţele, a ne dezvolta creativitatea şi a realiza activităţi cât mai atractive şi interesante pentru elevii unităţilor şcolare implicate.

Obiective : 
1. Promovarea dialogului şi comunicării între elevii şi cadrele didactice din unităţilor şcolare implicate ,pentru eficientizarea activităţii didactice din ambele şcoli.
2. Atragerea elevilor in organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular care să conducă la creşterea calitativă a acestor activităţi şi a impactului asupra elevilor.
3. Desfăşurarea unor activităţi care sa-i motiveze pe elevi pentru dezvoltarea capacităţilor de studiu şi a creativităţii.
4. Stimularea interesului elevilor şi părinţilor pentru creşterea calităţii activităţii din cele două şcoli şi a prestigiului acestora prin implicarea in activităţile desfăşurate

Durata proiectului: 
Anul şcolar 2008/2009

Grupuri ţintă:
– elevii unităţilor şcolare implicate în proiect;
– cadrele didactice implicate in proiect;
– părinţii elevilor.

 

Descarcă documentul de prezentare a proiectului

  IMPREUNĂ ÎNVĂŢĂM, DESCOPERIM, COMUNICĂM (82,5 KiB, 415 hits)