Educaţie inter si multiculturală

DOMENIUL Folclor
2009 – 2010

ARGUMENT

„Frumuseţea reprezintă promisiunea fericirii” – Henri Rousseau

PLEDOARIE PENTRU ARTĂ, CULTURĂ, SPIRITUALITATE, TRADIŢIE… FRUMOS

Şcoala Boiţa - judeţul Sibiu - Noi suntem comoara străbunilor

,,Dacă arta este o nebunie, ea este o dulce nebunie, pe care oamenii ar trebui nu numai să o ierte, dar chiar s-o caute. Îmi privesc chipul şi îmi cântăresc sănătatea. Amândouă poartă semnele grijilor, ale ambiţiilor şi remuşcărilor care contorsionează fizionomia fiecăruia din noi. Iată de ce ar trebui să iubim arta. E procura acelora care vor să-şi echilibreze viaţa, calmul, împlinirea morală şi chiar sănătatea” – Jean-Baptiste Camille Corot

Tezaure umane vii sunt persoanele care deţin, la cel mai înalt nivel, deprinderile şi tehnicile necesare pentru producerea anumitor aspecte de viaţă culturală a unui popor şi pentru continuarea existenţei patrimoniului lor cultural material Păstrarea nealterată şi cultivarea tradiţiilor şi obiceiurilor populare româneşti trebuie să rămână un deziderat pentru cei ce au menirea de a deschide drumul cunoaşterii pentru generaţiile tinere, începând de la vârstă fragedă.

ANALIZA DE NEVOI

Acest proiect educativ este o continuare a unui set de activităţi desfăşurate cu succes în perioada 2006-2009. Rezultatele obţinute, în derularea proiectului naţional ,,Educaţia – un ansamblu al activităţilor aplicate conştient, sistematic şi responsabil”, proiect derulat pe parcursul anului şcolar 2008-2009, dar nu numai, ne-au motivat să:

 • Încurajăm cooperarea dintre copiii din zone geografice diferite, din medii diferite – urban/rural, ţări diferite, confesiuni diferite, etnii diferite;
 • Promovăm valorile culturale, cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor a trei zone geografice diferite (Ardealul/Muntenia/Oltenia, Moldova de sud); România-alte ţări europene;
 • Explorăm spaţiului socio-geografic şi cultural din zona din care fac parte şcolile implicate în proiect, ce va completa nivelul de cunoaştere al copiilor şi totodată va determina dezvoltarea spiritului colectiv, civic, îmbunătăţirea relaţionării interpersonale, promovarea adevăratelor valori de artă autentică;
 • Mobilizăm elevii în realizarea de conexiuni şi emiterea de păreri pe baza tuturor cunoştinţelor acumulate in cadrul disciplinelor studiate în ceea ce priveşte spaţiul istorico-geografic;
 • Extindem aria coopeerării dintre instituţiile din învăţăm?ntul preuniversitar, schimburi de experienţă, descoperirea elementelor comune/distincte in diversitatea culturală şi socio-economică, cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor din fiecare zonă, consolidarea identităţii locale şi regionale;
 • Cunoaştem şi alte tipuri de familii, a atitudinilor faţă de părinţi şi a propriilor comportamente în situaţii diverse: aflat în vizită, primind oaspeţi, merg?nd în drumeţii.

MOTIVARE

 • rezultatele deosebite obţinute în spectacolele şi concursurile la care am participat cu elevii;
 • cunoaşterea valorilor fundamentale ale folclorului românesc;
 • cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti şi transmiterea acestora în formă nealterată;
 • păstrarea notei de autenticitate şi originalitate a tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti;
 • efecte ale raportului identitate – globalizare asupra personalităţii tinerilor;
 • impactul pozitiv în familie şi comunitate;
 • schimbări atitudinale etnice şi ale reprezentării identităţii naţionale;
 • accentuarea relaţiei eposului folcloric local – naţional, spre un nou umanism planetar.

SCOP

 • rolul cunoaşterii ”rădăcinilor istorice” ale creaţiei populare, al educaţiei prin folclor într-o lume multiculturală, al redefinirii modelului de cultură tradiţională din perspectiva fenomenului globalizării.

Obiectiv general

 • consolidarea identităţii naţionale printr-o atentă alegere a tradiţiilor şi obiceiurilor populare locale.

OBIECTIVE

 • conservarea, valorificarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii locale şi universale;
 • stimularea creativităţii şi talentului;
 • cultivarea valorilor autenticităţii creaţiei populare contemporane şi a artei interpretative în toate genurile;
 • cunoaşterea şi satisfacerea nevoilor culturale ale comunităţii locale.

ELEVI

 • Familiarizarea elevilor cu elemente importante ale folclorului tradiţional local, prin cunoaşterea costumului popular şi a obiceiurilor specifice zonei în care locuiesc.
 • Includerea elevilor de etnie rromă în acţiunile extracurriculare prin înfiinţarea unui grup de dansatori care să promoveze tradiţiile şi obiceiurile specifice etniei şi responsabilizarea lor în vederea finalizării acţiunii.
 • Cunoaşterea specificului unei localităţi din altă zonă geografică.
 • Identificarea asemănărilor şi deosebirilor de natură folclorică (etno-culturală) şi moral-religioasă dintre comunităţile din care fac parte şcolile.
 • Cultivarea respectului, toleranţei şi cooperării, indiferent de confesiunea religioasă sau etnie.
 • Exersarea comportamentelor de protejare şi conservare a mediului natural.
 • Realizarea unui traseu turistic de mare interes în zonele judeţelor partenere.
 • Lărgirea sferei de cunoştinţe referitoare la problemele din viaţa şcolarilor din mediul rural/urban.
 • Modelarea raporturilor cu societatea ca rezultat al cooperării copiilor între ei sau cu adulţii.
 • Dezvoltarea competenţelor interrelationare prin comunicare bazată pe limbaje artistico-plastice.

CADRE DIDACTICE

 • Utilizarea unor demersuri educaţionale eficiente, în direcţia armonizării relaţiilor socio-comunitare şi culturale dintre cele două grupuri de elevi.
 • Asumarea unor responsabilităţi individuale şi de lucru în echipă.

 PĂRINŢI

 • Conştientizarea părinţilor cu privire la rolul de parteneri reali ai şcolii în scopul educării şi formării personalităţii copiilor.
 • Educarea unor atitudini pozitive faţă de noile metode de educaţie ale şcolii.
 • Responsabilizarea familiilor rrome faţă de şcoală, comunitate.

COMUNITATEA LOCALĂ, alţi factori de decizie

 • Responsabilizarea factorilor decizionali din cadrul CL al fiecărei localităţi în vederea susţinerii acţiunilor întreprinse de şcoli;
 • Promovarea valorilor culturale, zonale (protejarea şi conservarea etnografiei şi folclorului local);
 • Implicarea instituţiilor de cultură, prin acordarea de consultanţă de specialitate – Muzeul Boianului şi a Casei de Cultura „Ileana Constantinescu”, etc în derularea proiectului;
 • Susţinerea finaciară prin sponsorizări sau donaţii pentru: achiziţionarea de costume populare, deplasări la spectacole, premii, confecţionarea costumelor grupului etnic rromani, etc.

Echipa de proiect

Coordonatori:

 • prof. Mariana POPA, consilier educativ, Şcoala cu clasele I-VIII, Dăneasa, jud.Olt
 • prof. Ion STAN, dir. Şcoala cu clasele I-VIII, Dăneasa,jud.Olt
 • instit. Mariana PANĂ, GPN Dăneasa, jud.Olt
 • instit. Mariana RADA, Şcoala cu clasele I-VIII, Dăneasa,jud.Olt
 • instit. Cristina ROTARU, Şcoala cu clasele I-VIII Dăneasa, jud Olt
 • instit. Ioana DINU, Şcoala cu clasele I-IV, Pestra-Dăneasa, jud Olt
 • instit. Florin CATANĂ, Şc. cu clasele I-IV Pestra-Dăneasa, jud.Olt

Şcoala Boiţa - judeţul Sibiu - Noi suntem comoara străbunilor

UNITĂŢI ŞCOLARE PARTENERE ÎN PROIECT

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII BOIŢA, jud, Sibiu
Director, prof. Aspazica BALINT
Prof. Nicolae HANEA

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII SĂPOCA, jud. Buzău 
Director, prof. Ionel ZAMFIROIU
Prof. Serenella DINU

SAM MOVILA MIRESII, jud. Brăila 
Director prof. Emilia DANCIU
Înv. Florica MUNTEANU
Înv. Ioana CIOCÎRLAN

Pentru detalii descarcă de aici documentul complet al proiectului:

  Noi suntem comoara străbunilor (597,0 KiB, 741 hits)