Prezentarea proiectului Festival folcloric „ Mândre plaiuri boicene” -ediţia a V-a

Am iniţiat festivalul folcloric „Mândre plaiuri boicene” ca un proiect cultural -educaţional prin care ne-am propus să consolidăm relaţia şcolii cu comunitatea şi autorităţile locale pentru a păstra şi transmite tradiţiile şi obiceiurile locale, a valorifica zestrea folclorică a românilor, sensibilizând totodată tânăra generaţie pentru păstrarea şi promovarea culturii tradiţionale, creşterea stimei de sine, a mândriei de a aparţine unei comunităţi care ştie să-şi respecte şi să-şi promoveze valorile.

Portul popular, dansurile şi jocurile practicate de elevi contribuie în mare măsură la realizarea educaţiei estetice a acestora, formarea personalităţii elevului prin păstrarea nealterată a identităţii naţionale , crearea atmosferei de sărbătoare în satele româneşti. Aflat la cea de-a patra ediţie, festivalul „Mândre plaiuri boicene” a confirmat atingerea scopului acestui proiect cultural – educativ prin numărul mare de participanţi şi aprecierile din partea acestora, a presei şi televiziunii TV Sibiu.

La ce-a de-a patra ediţie au participat un număr de 14 şcoli din judeţele Sibiu, Olt, Brăila şi invitaţi speciali, totalizând un număr de 400 de elevi şi 60 cadre didactice. Succesul acestei ediţii s-a datorat atât numărului mare de participanţi care au prezentat programe variate de dansuri, obiceiuri şi tradiţii populare, o frumoasă paradă a portului, dar şi implicării comunităţii locale, cadrelor didactice şi elevilor şcolii, părinţilor în organizarea acestei manifestări.

Am reuşit să sensibilizăm întreaga comunitate pentru a fi implicată în acest proiect, am creat sentimentul de mândrie şi emoţie pentru că valorile culturale tradiţionale sunt păstrate şi duse mai departe de tânăra generaţie.

De asemenea am dezvoltat parteneriate şi proiecte educaţionale cu şcoli din judeţul Sibiu şi din judeţele Olt, Botoşani, Buzău, Brăila, şcoli participante la festivalul nostru.

De la o ediţie la alta a crescut calitatea şi varietatea programelor artistice prezentate , numărul de participanţi, succesul obţinut determinându-ne să includem festivalul nostru în proiectul Comenius intitulat „ European Puzzle”, proiect care se derulează în şcoala noastră in perioada 2009-2011 şi în care participă nouă scoli din diferite ţări precum Polonia, Slovenia, Grecia, Portugalia, Ungaria, Bulgaria, Cehia, Letonia şi România.
Ne-am propus cu această ocazie să dezvoltăm dialogul cultural cu alte şcoli europene, să oferim elevilor noştri şansa de a cunoaşte şi alte tradiţii şi moşteniri culturale, să-şi lărgească orizontul de cunoaştere, să-şi dezvolte cultura generală ca viitori cetăţeni ai Europei, să creştem prestigiul şcolii şi comunităţii.

Activitatea noastră in cadrul acestui proiect este intitulată „ Festival folcloric”, şi a avut loc in perioada 1-7 mai 2011, cu ocazia celei de-a V-a ediţii a festivalului. Au participat 60 elevi si cadre didactice din cele opt ţări europene partenere ale proiectului şi de asemenea 240 elevi şi 50 cadre didactice din 14 şcoli din judeţele Sibiu, Olt, Argeş. Ediţia a V-a a festivalului a fost un real succes, aprecierile participanţilor cât şi a comunităţii locale, a tuturor invitaţilor fiind o confirmare a succesului şi atingerii scopului propus.

Articole din revista şcolii

(apasă FULLSCREEN pentru a vedea imaginile întregi)

Diseminare - Articole din revista şcolii

 

Calendar

(apasă FULLSCREEN pentru a vedea imaginile întregi)

Diseminare - Calendar

Articole din presă

(apasă FULLSCREEN pentru a vedea imaginile întregi)

Diseminare - Articole din presă