Din satul Boiţa s-au ridicat o seamă de oameni, care prin viaţa şi faptele lor s-au impus nu numai  în viaţa satului sau judeţului, dar unii dintre ei s-au făcut cunoscuţi în întreaga lume.

  1. Basarabă Prejbanu (1442) – primul boicean amintit de documente ca luând parte la oastea lui Iancu de Hunedoara de la care a primit pentru pentru fapte de arme domeniul Ruda.
  2. Popa Stanciul (1630)- primul preot al satului amintit intr-un document din arhiva parohiei.
  3. Radu Lăpădat (1691-1692) – mare negustor, trimis de sfatul sibian în Ţara Românească să observe şi să comunice deplasările trupelor turceşti.
  4. Stanciu Costea (1768) – primul jude (primar) al satului Boiţa.
  5. Ioan Popovici (1799) – dascăl al satului din neamul căruia se vor ridica mulţi preoţi.
  6. Preotul Ioan Bobeş (1844-1849) – a fost chemat şi întreţinut de mitropolitul Neofit al Tării Româneşti la Seminarul Central din Bucureşti.
  7. Doctorul Cloajă (1877) – face studii de medicină la Budapesta şi Viena, pleacă în 1877 în România şi se înrolează medic militar în războiul pentru Independenţa României.
  8. Nicolae Istrate (1886) – învăţător, preot şi patriot revoluţionar, activează în societatea secretă „Mănuşa neagră” împotriva opresiunii austro-ungare.
  9. Doctorul Ioan Coca (1912)-medic balneolog şi asistent universitar la Bucureşti, între anii 1920-1944 este directorul staţiunii Călimăneşti-Căciulata.
  10. Ionel Druhora (1924)- după terminarea studiilor juridice în Bucureşti ajunge directorul Băncii Naţionale din Arad apoi apoi directorul Băncii Naţionale din Sibiu (1950), postură în care ajută elevii săraci din Boiţa să intre la Şcolile de meserii din Arad şi Sibiu.