Starea clădirilor este bună, şcoala a fost reabilitată în anul 2003 printr-un program finanţat de Banca Mondială şi Guvernul României. 

Clădirea grădiniţei a fost renovată şi s-a extins cu o sală de clasă prin investiţii ale Consiliului Local.

Unitatea şcolară dispune de:
– opt săli de clasă;
– cancelarie;
– birouri pentru director, secretar, contabil;
– cabinet de informatică dotat cu o reţea de calculatoare;
– tehnologie modernă: internet, copiatoare, fax, videoproiector;
– laborator de chimie-fizică;
– teren de sport amenajat, sală de gimnastică;
Spaţiile şcolare sunt mobilate corespunzător şi oferă ambianţa optimă pentru desfăşurarea activităţilor. De asemenea, un corp de clădire este in curs de modernizare şi extindere.