Argument

Întrebarea este de ce l-am ales pe M.Eminescu şi nu alt poet, pentru că fiecare este original în felul său şi reuşeşte să ne sensibilizeze?

L-am ales pe acest poet din mai multe motive:

 • este un poet reprezentativ pentru literatura şi cultura noastră;
 • este un poet naţional cât şi universal;
 • este un poet care reuşeşte să ne sensibilizezeze de fiecare dată când îi citim poezia;
 • temele pe care le-a adoptat în poeziile sale sunt inspirate din realitatea în care trăim;
 • este un model pentru cei care vor scrie după moartea lui, inspirându-le operele.

Comuna Boiţa, judeţul Sibiu - EminescuTitlul proiectului: M. Eminescu – Intertextualitate

 M. Eminescu şi literatura, M.Eminescu şi Jurnalistica, Percepţii şi păreri personale asupra operei eminesciene, Eminescu – publicistica, teatrul şi proza, Relaţia dintre Eminescu şi Veronica Micle, Creaţia eminesciană în traduceri din franceză şi engleză.

Echipa proiectului

 • elevii claselor a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a
 • profesorii: Ochea Ionica, Vlada Daniela Elena

Beneficiarii

 

 • elevii
 • profesorii
 • părinţii

Scopul proiectului

Scopul acestui proiect este de a face cunoscută întreaga operă a poetului şi nu numai ceea ce se predă şi se află în programele şcolare.

Eminescu este un scriitor complet care a abordat mai multe direcţii în opera sa. Este poetul romantic cu cel mai mare răsunet în literatura română şi nu numai.

Scopul poetului este şi de a insufla în sufletele adolescenţilor mândria şi respectul faţă de creaţiile litearaturii române, de a le deschide gustul pentru informare, cercetare şi personalizare a creaţiei emineciene.

Obiectivele proiectului

 • sensibilizarea elevilor faţă de opera eminesciană;
 • formularea atitudinii de respect faţă de poeţi şi creaţiile lor;
 • îmbogăţirea sistemului de cunoştiinţe cu informaţii legate de opera eminesciană prin folosirea pluridisciplinarităţii;
 • stimularea iniţiativei personale a elevilor;
 • dezvoltarea trăsăturilor pozitive de caracter.

Durata proiectului

Proiectul s-a desfăşurat în ziua de 15 ianuarie 2010, pe parcursul a două ore.

Nevoile la care răspunde proiectul

Comuna Boiţa, judeţul Sibiu - Eminescu

Acest proiect îşi propune să răspundă la nevoia de cunoştere a operei lui M. Eminescu din mai multe puncte de vedere, dar şi la insuflarea dragostei faţă de literatura contemporană. Eminescu nu trebuie să fie cunoscut numai cu ajutorul poeziei ci îl putem cunoşte şi prin stabilirea unei relaţii strânse cu alte domenii pe care le-a practicat. Acest proiect îşi propune dezvoltarea capacităţii de asociere între diferitele discipline.

Descrierea proiectului

Proiectul Mihai Eminescu-intertextualitate se desfăşură în ziua de 15 ianuarie 2009. Acesta cuprinde prezentări Power Point cu activitatea literară şi publicistică, susţinere de referate implicând teatrul, proza, publicistica şi relaţia dintre Eminescu şi Veronica Micle, percepţii şi păreri personale, interpretarea poeziilor eminesciene în limba franceză şi engleză prin sublinierea faptului că Eminescu rămâne un poet intraductibil.

Resurse implicate

Umane

 • iniţiatori proiect
 • elevi
 • părinţi

Informaţionale

 • volume de proză şi poezie eminesciană;
 • imagini cu Eminescu;
 • materiale didactice adecvate temelor abordate;
 • computer, video proiector;
 • aparat foto.

Evaluarea

Evaluarea se va realiza la sfârşitul activităţii prin exprimarea unor opinii legate de evenimentele menţionate pentru a ne oferi un feed-back util în desfăşurarea altor activităţii.